You must install Adobe Flash to view this content.

Học bổng của các tổ chức tư nhân

Click vào tên học bổng để xem thông tin chi tiết
STT

Tên học bổng

Tên tổ chức

Giá trị
Học bổng

Thời hạn
học bổng

Số lượng
1 Asia21 Scholarship Asia21 Foundation 50,000 Yen/tháng 1 năm 10
2 Ando Memorial Scholarship Hakodate-shi 30,000 Yen/tháng 2 năm 3
3 Iizuka Takeshi Scholarship Iizuka Takeshi Scholarship Foundation 30,000 Yen/tháng 4 năm  
4 Ishida Scholarship Ishida Scholarship Foundation 30,000 Yen/tháng 1 năm  
5 Ichikawa International Scholarship Ichikawa International Scholarship Foundation 100,000 Yen/tháng 2 năm 9
6 Ichihara International Scholarship Ichihara International Scholarship Foundation 50,000 Yen/tháng 1 năm 35
7 ITO Foundation for International Education Exchange Scholarships for Foreign Students ITO Foundation for International Education Exchange Scholarships for Foreign Students 180,000 Yen/tháng 2 năm 7
8 Iwaki Scholarship Foundation The Iwatani Naoji Foundation 100,000 Yen/tháng 2 năm 2
9 The Iwatani International Scholarship The Iwatani Naoji Foundation 150,000 Yen/tháng 1 năm 8
10 Inner Trip Scholarship Inner Trip Foundation 50,000 Yen/tháng 2 năm 5
11 NGK Foundation for International Students NGK Foundation for International Students 16,000 Yen/tháng 2 năm 14
12 The Okuwa Foundation for the Promotion of Education and Culture The Okuwa Foundation for the Promotion of Education and Culture 300,000 Yen/năm 1 năm 5
13 Kajima Ikueikai Kajima Ikueikai 100,000 Yen/tháng 1 năm 4
14 Kamiyama Scholarship Kamiyama Scholarship Foundation 200,000 Yen/năm 1 năm 20
15 Kamei Memorial Scholarship Kamei Memorial Foundation 60,000 Yen/tháng 1 năm 9
16 Kawanishi Memorial Shin Meiwa Education Foundation Kawanishi Memorial Shin Meiwa Education Foundation 80,000 Yen/tháng 1 năm 5
17 Foundation Scholarship Kyoritsu International Foundation Scholarship 100,000 Yen/tháng 2 năm 15
18 Kumahira Scholarship & Cultural Foundation Kumahira Scholarship & Cultural Foundation 70,000 Yen/tháng 1 năm 50
19 Kuraoka Shogkukai Foundation Kuraoka Shogkukai Foundation   1 năm 6
20 Building Contractors Society Building Contractors Society 20,000 Yen/tháng 1 năm 20
21 Rokko Scholarship Fund Kobe Student Youth Center 50,000 Yen/tháng 1 năm 4
22 Kiwanis Club of Kobe Kiwanis Foundation Kiwanis Club of Kobe Kiwanis Foundation 50,000 Yen/tháng 1 năm 1
23 International Kyowa Scholarship Foundation International Kyowa Scholarship Foundation 80,000 Yen/tháng 1-2 năm 10
24 Fellowship for Graduate Students from Abroad International Communications Foundation 150,000 Yen/tháng 6-12 tháng 11
25 Soroptimist International of the Americas, Inc.Japan Chuo Region Soroptimist International of the Americas, Inc.Japan Chuo Region 960,000 Yen/năm 1 năm 7
26 International Research Exchange Foundation for Japanese Studies International Research Exchange Foundation for Japanese Studies 120,000 Yen/tháng 3 năm 2
27 Kobayashi International Scholarship Kobayashi International Scholarship Foundation 100,000 Yen/tháng 2 năm 55
28 Sagawa Scholarship Sagawa Scholarship Foundation 100,000 Yen/tháng 2 năm 16
29 Sapporo Poplar Lions Club Sapporo Poplar Lions Club 300,000 Yen/năm 1 năm 1
30 Sato International Scholarship Sato International Scholarship Foundation 180,000 Yen/tháng 2 năm 23
31 Grant for Post-graduate students from Abroad Saneyoshi Scholarship Foundation 100,000 Yen/tháng 1-2 năm 10
32 Grant for Foreign researchers Foundation for C&C Promotion 100,000 Yen/tháng 1 năm 3
33 Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student Shiiki Masakazu Memorial Scholarship for Asian Student 600,000 Yen/năm 1 năm 6
34 Shunju Scholarship Shunju Scholarship Foundation 70,000 Yen/tháng NA 5
35 Shoda memorial Asia International Student Scholarship Shoda memorial Asia International Student Scholarship Fund 70,000 Yen/tháng 2 năm 5
36 Takaku Foundation Takaku Foundation 50,000 Yen/tháng 1 năm 6
37 Takazawa Sanjiro International Scholarship Foundation Takazawa Sanjiro International Scholarship Foundation 80,000 Yen/tháng 1 năm 8
38 Takayama International Education Foundation (TIEF) Takayama International Education Foundation (TIEF) 70,000 Yen/tháng 1 năm 16
39 Tsuji Asia Scholarship Foundation Fukuoka International Association 20,000 Yen/tháng 1 năm 115
40 The Fukuoka Citizen's Asociation for the Universiade 1995 Memorial Scholarship Fukuoka International Association 50,000 Yen/tháng 1 năm 5
41 Educational Student Scholarship Fukuoka International Association 25,000 Yen - 65,000 Yen/tháng 1 năm 18
42 Sekihara Dalian International Students' scholarship Kitakyushu International Association 20,000 Yen/tháng 1 năm Tối đa: 8
43 Kurume Foreign Student Scholarship KurumeBureau of Tourism and International Exchange 25,000 Yen/tháng 1 năm 20
44 Scholarships for Private Students Nagasaki International Association 20,000 Yen/tháng 1 năm 10
45 Foreign Student Scholarship Oita-ken 20,000 Yen/tháng 1 năm 150
46 The Scholarship for Privately Financed Foreign Students in Kagoshima Kagoshima Prefectural Government 25,000 Yen/tháng 1 năm 20
47 Okinawa Prefecture Scholarship Program for Privately Financed Overseas Students Okinawa Prefecture Scholarship Program for Privately Financed Overseas Students 100,000 Yen/năm 1 năm 20