You must install Adobe Flash to view this content.

GIỚI THIỆU

Mục tiêu

Tìm kiếm những Kỹ sư và Nhà Khoa học trẻ trong lĩnh vực Công nghệ sinh thái với tư cách là những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, nhằm đóng góp cho sự phát triển của nền Khoa học Công nghệ tại các nước đang phát triển.Giới thiệu chung

Giải thưởng Honda Y-E-S gồm hai giai đoạn: Giải thưởng Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus.

Giải thưởng Y-E-S: Hàng năm, Qũy Honda Foundation sẽ lựa chọn ra 10 sinh viên xuất sắc nhất tại các trường Đại học liên kết để trao tặng Giải thưởng với tổng trị giá 30. 000 USD và 10 xe máy do Honda Việt Nam sản xuất.

Phần thưởng Y-E-S Plus: Tất cả sinh viên đoạt Giải thưởng Y-E-S đều có cơ hội tiếp tục nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus trị giá 10.000 USD nếu theo học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại Nhật Bản hoặc 7.000 USD nếu tham gia thực tập tại các công ty, Viện nghiên cứu tại Nhật Bản , trong vòng 3 năm kể từ khi được nhận Giải thưởng Y-E-S.