You must install Adobe Flash to view this content.

Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Các khoa thuộc diện dự tuyển:
   
- Khoa Cơ khí
    - Khoa Cơ khí giao thông
    - Khoa Điện
    - Khoa Công nghệ thông tin
    - Khoa Điện tử – Viễn Thông
    - Khoa Hóa
    - Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
    - Khoa Xây dựng cầu đường
    - Khoa Xây dựng thủy lợi, thủy điện
    - Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh 
    - Quản lý dự án
    - Khoa Sư phạm kỹ thuật 

    - Khoa Môi trường


    
Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 736 445
Fax: (0511) 842 771
Website: www.dut.edu.vn

DHDN.jpg