You must install Adobe Flash to view this content.

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Các khoa thuộc diện dự tuyển:

  • Khoa Công nghệ thông tin
  • Khoa Điện tử viễn thông
  • Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ Nano
  • Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Địa chỉ: Nhà E3, 144B Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (04) 7547 810

Fax: (04) 7547 460

Website: www.fotech.vnu.edu.vn