You must install Adobe Flash to view this content.

DH_GTVT.jpg

 

Đại học Giao thông vận tải

Các khoa thuộc diện dự tuyển:
   
- Khoa Cơ khí
    - Khoa Điện - Điện tử
    - Khoa Công nghệ Thông tin
    - Viện Khoa học và Môi trường giao thông
    - Khoa Công trình
    - Khoa Vận tải - Kinh tế
    - Khoa Kỹ thuật Xây dựng
    - Khoa Đào tạo quốc tế  Địa chỉ : Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : (84).4.37663311
Fax :(84).4.37669613
Website : http://www.utc.edu.vn