You must install Adobe Flash to view this content.

ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Các khoa thuộc diện dự tuyển:

  • Khoa Công trình Giao thông
  • Khoa Cơ khí
  • Khoa Công nghệ thông tin
  • Khoa Điện – Điện tử viễn thông
  • Khoa Kinh tế Vận tải
  • Kỹ thuật Xây dựng

Địa chỉ: 2 Đường D3, Phường 25, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) – 38992862

Fax: (08) – 38980456

Website: http://hcmutrans.edu.vn