You must install Adobe Flash to view this content.

 

Đại học Khoa học – ĐH Huế

Các khoa thuộc diện dự tuyển:

Địa chỉ: 77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3822 173

Website: http://www.husc.edu.vn/