You must install Adobe Flash to view this content.

ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM

Các khoa thuộc diện dự tuyển:

  • Khoa Công nghệ thông tin
  • Khoa Toán – Tin học
  • Khoa Điện tử Viễn thông
  • Khoa Hóa học
  • Khoa Môi trường
  • Khoa Khoa học vật liệu
  • Khoa Vật lý – Vật lý Kỹ thuật
  • Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học
  • Khoa Địa chất

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, TP. HCM

Điện thoại: (08) – 38354394/ (08) – 38304380

Website: http://www.hcmus.edu.vn