You must install Adobe Flash to view this content.

Đại học Quốc tế - ĐHQG TP.HCM

Các khoa thuộc diện dự tuyển:

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM Phòng O2 - 706

Điện thoại: (08) 37244270 - 3338 - 3855

Website: http://www.hcmiu.edu.vn/