You must install Adobe Flash to view this content.

Đối tác

Quỹ Honda Foundation

6-20 Yaesu 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104 – 0028
Điện thoại    : (84)-03-3274 5125
Fax                : (84)-03-3274 5103
Website       www.hondafoundation.jp 

 LOGO_HOF.jpg

Quỹ Honda Foundation (HOF) được thành lập năm 1977 với sự tài trợ của ông Soichiro Honda, người sáng lập Công ty Honda Motor và em trai, ông Benjiro Honda. Hiện nay, Chủ tịch Quỹ là ông Hiroto Ishida. 

Chức năng và nhiệm vụ

Quỹ Honda Foundation (HOF) được thành lập nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn đề do sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật (KHKT) gây ra, với mục tiêu tạo ra một nền văn minh thực sự cho con người và các thế hệ mai sau.”

Với mục tiêu này, Quỹ nỗ lực hết mình nhằm xây dựng một xã hội nhân văn và thân thiện hơn nhờ việc nâng cao hiệu quả sử dụng khoa học và công nghệ. Để đạt được mục đích này, Quỹ Honda Foundation không ngừng cố gắng nhằm:

- Xác định những vấn đề tồn tại trong xã hội hiện đại xuất phát từ việc áp dụng chưa đúng những thành tựu khoa học công nghệ ngày càng phát triển một cách nhanh chóng;

- Đánh giá lại những vấn đề này từ góc độ toàn cầu và những quy tắc tương tác;

- Tìm kiếm những phương tiện nhằm phát huy những tiến bộ của khoa học và công nghệ hiện đại phục vụ lợi ích và hòa bình của con người.

Năm 1979, Quỹ Honda Foundation đưa ra một khái niệm công nghệ có tên “Công nghệ sinh thái” nhằm phát huy tiêu chí thân thiện với môi trường, sử dụng đúng đắn khoa học công nghệ, đánh dấu sự chuyển biến so với trước đây, từ chỗ khác biệt với môi trường sang tập trung vào những lợi ích tổng thể và hiệu quả công nghiệp.

Dưới đây là 4 nhiệm vụ thể hiện những nỗ lực của Quỹ nhằm củng cố khái niệm “Công nghệ sinh thái” trên toàn thế giới:

- Giải thưởng Honda (Honda Prize): Trao tặng các nhà nghiên cứu lỗi lạc trong lĩnh vực Công nghệ Sinh thái

- Hội nghị chuyên đề và Hội thảo quốc tế: Thúc đẩy trao đổi tri thức trên thế giới

- Diễn đàn Y-E-S: Trao đổi tri thức và giao lưu giữa các kỹ sư, nhà khoa học trẻ đã từng nhận Giải thưởng Honda Y-E-S tại các nước đang phát triển

- Giải thưởng Honda Y-E-S dành cho Kỹ sư và nhà Khoa học trẻ: Hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ tại các nước đang phát triển

nh_ng_Hiroto_Ishida.gif
Ông Hiroto Ishida
Giám đốc điều hành Quỹ Honda Foundation

"Năm 2007 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Honda Foundation. Nhân dịp này, chúng tôi đã thành lập chương trình Giải thưởng Honda Y-E-S - Giải thưởng dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam - với mục tiêu nuôi dưỡng những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Giải thưởng này đặc biệt ở chỗ số tiền thưởng sẽ không hạn chế ở mức hỗ trợ học phí mà còn có thể sử dụng cho hàng loạt các hoạt động khác. Hơn nữa, Giải thưởng sẽ được chia ra thành hai giai đoạn. Một chi tiết cũng khá đặc biệt ở Giải thưởng này, đó là tính chất giải thưởng phù hợp với nhu cầu và tình hình tại Việt Nam, nghĩa là nó sẽ được xây dựng một cách linh hoạt dựa theo nhu cầu của mỗi quốc gia."