You must install Adobe Flash to view this content.

GIỚI THIỆU CHUNG 

Giới thiệu chung

Giải thưởng Honda Y-E-S là Giải thưởng thường niên do Quỹ Honda Foundation (HOF) tài trợ, dưới sự hợp tác thực hiện của Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) – Bộ Khoa học và Công nghệ và Công ty Honda Việt Nam. Việt Nam vinh dự là quốc gia đầu tiên triển khai Giải thưởng từ năm 2006 - nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty Honda Việt Nam.

Giải thưởng nhằm tìm kiếm những Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực Công nghệ sinh thái với tư cách là những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của nền Khoa học Công nghệ tại các nước đang phát triển. Đây là năm thứ 10 Giải thưởng được triển khai tại Việt Nam.

Các giai đoạn của Giải thưởng

Giải thưởng Honda Y-E-S gồm hai giai đoạn : Giải thưởng Y-E-S và Phần thưởng Y-E-S Plus.
 
Giải thưởng Y-E-S: Hàng năm, Qũy Honda Foundation sẽ lựa chọn ra 10 sinh viên xuất sắc nhất tại các trường Đại học liên kết để trao tặng Giải thưởng với tổng trị giá 30.000 USD và 10 xe máy do Honda sản xuất.
 
Phần thưởng Y-E-S Plus: Sau khi thành công với Giải thưởng Honda Y-E-S, tất cả thí sinh sẽ có cơ hội giành được Phần thưởng Y-E-S Plus. (A): Các bạn sẽ nhận được học bổng lên tới 10.000 USD khi tham gia nghiên cứu sau đại học – học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại các trường đại học ở Nhật Bản trong hơn 1 năm, hoặc (B): Các bạn sẽ nhận được học bổng trị giá 7.000 USD khi tham gia thực tập trên 10 tuần tại trường Đại học/ viện Nghiên cửu ở Nhật Bản. Đặc biệt, từ năm 2017, sau khi kết thúc khóa thực tập, các bạn sẽ được nhận thêm 3000 USD phí hỗ trợ khi các bạn tiếp tục nghiên cứu sau đại học – học Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại Nhật Bản