You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2007

Nguyễn Ngọc Hiền 
Đinh Văn Long 
Nguyễn Thị Phương Thảo 
Thân Tiến Thịnh 
Đỗ Thị Ngọc Thanh 
Đinh Ngọc Thắng 
Nguyễn Văn Du 
Nguyễn Phương Trinh 
Nguyễn Thị Hiền Lương 
Phan Thị Mỹ Hạnh