You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2008

Nguyễn Công Tú 
Nguyễn Thị Mỹ Hiền 
 
Nguyễn Thu Trang 
Trương Quỳnh Chi 
Nguyễn Việt Hưng 
Phạm hoàng Ngân 
Nguyễn Chí Hiệp 
 
Dư Nguyễn Hoàng Anh 
Trần Thị Quế Nguyệt 
Phan Đình Tuấn