You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2009

Trần Nam Khánh 
Nguyễn Văn Khánh 
Nguyễn Đình Khôi 
Lê Tôn Chánh 
Nguyễn Song Hà 
 
Nguyễn Duy Hiếu 
Trần Quyết Thắng 
Đỗ Văn Long