You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2010

Cao Nhân Tiến 
Lê Nguyễn Kim Hải 
Nguyễn Ngọc Như Trang 
Hoàng Xuân Minh 
Lê Xuân Quang 
Phạm Toàn Thắng 
Hà việt Bắc 
Nguyễn Tiến Thanh 
Nguyễn Hoàng Nga 
Phan Đình Phúc