You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2012

Đặng Thị Xuân 
Hoàng Diệu Linh 
Nguyễn Minh Sang 
Nguyễn Thế Tuyên 
Nguyễn Thị Thu Hương 
Phạm Hải Hà 
Võ Ngọc Trâm 
Nguyễn Minh Đức 
Lê Quang Hiếu 
Phạm Văn Thắng