You must install Adobe Flash to view this content.

Gương mặt đoạt giải 2013

Chu Xuân Cường 
Dương Việt Đức 
Ngô Khắc Hoàng 
Nguyễn Hữu Huy 
Nguyễn Thị Như Khanh 
Nguyễn Thị Thủy 
Nguyễn Thọ Tùng 
Phan Trí Hòa 
Võ Thị Thương 
Vũ Thanh Tú