You must install Adobe Flash to view this content.

Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda Y-E-S

Phòng Hành Chính- Công ty Honda Việt Nam

Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (84) – 2113 868888

Fax: (84) 2113 868910

Người liên hệ:
Vũ Thị Hồng Hà (Ms)
Điện thoại: (84) 2113 868888 (Ext: 2301)
Email: adm_vth_ha@honda.com.vn

 

Hoặc:
Dương Thị Thương Huyền
Điện thoại: (84) 2113 868888 (Ext: 2301)
Email: hya@honda.com.vn hoặc sys_dtt_huyen@honda.com.vn