You must install Adobe Flash to view this content.

Phần thưởng Y-E-S Plus

Tất cả những thí sinh được nhận Giải thưởng Y-E-S đều có thể nộp đơn xin Phần thưởng Y-E-S Plus trị giá 10,000 USD nếu được chấp nhận và thực tế sẽ tham dự khóa học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ ở những trường ĐH Nhật Bản được chỉ định, trong vòng 3 năm kể từ khi nhận Giải thưởng Y-E-S. Phần thưởng này được trao tặng nếu thí sinh đáp ứng những yêu cầu trên và làm đơn xin được cấp. Vì vậy, sẽ không có quy trình thi tuyển dưới bất kì hình thức nào.

Tất cả những thí sinh nhận Giải thưởng Y-E-S đều sẽ được hỗ trợ tìm kiếm học bổng và các chương trình học sau đại học tại Nhật Bản để có cơ hội được nhận Phần thưởng Y-E-S Plus, cụ thể như sau:

- Trong trường hợp thí sinh đoạt Giải thưởng đã lựa chọn được ngành học và trường học, Quỹ Honda Foundation (HOF) sẽ giúp liên hệ với các giáo sư thông qua mạng lưới cộng tác viên của Quỹ.

- Trong trường hợp thí sinh đoạt Giải thưởng chưa lựa chọn được ngành học và trường học thì có thể yêu cầu HOF nghiên cứu hồ sơ và chủ động liên hệ với các giáo sư trong mạng lưới công tác viên của Quỹ để tìm trường phù hợp.

Sau khi Quỹ HOF liên lạc và nhận được sự chấp nhận của giáo sư thì sẽ thông tin lại cho thí sinh và việc hỗ trợ của Quỹ sẽ kết thúc khi thí sinh đoạt Giải thưởng liên lạc trực tiếp được với giáo sư.

Không có thời hạn bắt buộc đối với việc nộp hồ sơ. Thí sinh đoạt Giải thưởng có thể nộp hồ sơ bất cứ khi nào có nguyện vọng, miễn là còn trong thời hạn được nhận Phần thưởng Y-E-S Plus. Mỗi thí sinh phải chuẩn bị hồ sơ, bao gồm: Đơn xin học bổng và CV bằng tiếng Anh gửi về Văn phòng Quản lý Giải thưởng Honda Y-E-S.